EngРусTürk

ÇSED Ekleri

Hem inşaat hem de işletim aşamalarındaki katılım süreçlerini desteklemek amacı ile yayınladığımız temel bilgi belgelerine Belge Kitaplığı’ndan ulaşılabilir:

 • TürkAkım Kıyıköy’de Broşürü
 • TürkAkım Kitapçığı
 • Türkiye Çevresel Sosyal Değerlendirme 2018
 • TürkAkım Temel Bilgiler Bilgi Notu

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nı hayata geçirirken olası çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmemizi sağlayacak ve bu etkilerin önlenmesi, bertaraf edilmesi veya asgariye indirilmesi için gerekli önlemleri geliştirmemize rehberlik edecek çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaların sonuçları, bir dizi yasal ve tamamlayıcı değerlendirme belgesinde bir araya getirildi:

 • Hem Rusya hem de Türkiye’de, ilgili ulusal yasal gereklilikleri yerine getiren Çevresel Etki Değerlendirmeleri (ÇED)

 • Uluslararası finans kuruluşlarının öngördüğü gereklilikleri yerine getirmek amacıyla Rusya’daki kara ve deniz kesimleri ile Türkiye’de deniz kesimine ilişkin olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri (ÇSED)

 • Aynı şekilde, uluslararası finans kuruluşlarının öngördüğü gereklilikleri yerine getirmek amacıyla Türkiye’deki kara kesimine yönelik olarak gerçekleştirilen tamamlayıcı çalışmalar

Yasal ve tamamlayıcı değerlendirme belgeleri hakkında daha fazla bilgiye ilgili linklerden ulaşılabilir. Söz konusu çalışmalara Belge Kitaplığı’nın ilgili sayfalarında yer verilmiştir.

Ayrıca, proje şirketinin genel çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik politikalarına, Rusya ve Türkiye’de genel kamuoyu için hazırladığımız bilgi materyallerine de başvurulabilir. Bu belgelere internet sitemizdeki Çevresel ve Sosyal Yönetim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal çalışmalar kapsamında projeye dahil olan her iki ülkede çeşitli paydaşlarla diyalog kurulup sürece katılımları sağlanmıştır. Paydaş katılımı konusundaki yaklaşımımız internet sitemizin Paydaş Katılımı sayfasında açıklanmıştır.

Yasal Değerlendirmeler

Boru hattının Rusya ve Türkiye’deki kısımlarını, projenin kara ve deniz kesimlerinin çevresel ve sosyal açılardan değerlendirilmesini öngören ilgili ulusal yasal düzenlemeler ve izin koşullarına uygun olarak hayata geçirdik.

Daha önce uygulanması planlanan Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı için Rusya’da 2014 yılında ÇED raporu onayı almıştık. Söz konusu ÇED çalışması, boru hattının, Karadeniz kıyısında yer alan Anapa yakınlarından başlayarak Rusya’nın Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırlarına uzanan kara ve deniz kesimlerini kapsamaktadır.

Türkiye’de ise yine Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı için 2014 yılında ÇED raporu onayı almıştık. Bu ÇED çalışması, Rusya’nın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden başlayarak Türkiye ve Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgeleri (MEB) arasındaki sınıra dek uzanan kesimi kapsamaktadır. TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nı tasarlarken Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı için gerçekleştirdiğimiz etüt ve değerlendirmelerden elde edilen bulgulardan yararlandık. Türkiye ve Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar olan güzergâh TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nda da değişmediğinden, Türkiye’deki yetkili makamlarca bu kesim için yeni bir ÇED çalışmasına ihtiyaç olmadığı bildirildi.

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında Türkiye ve Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırından Türkiye kıyı şeridine uzanan kesim için ise 2017 yılı Ekim ayında onaylanan ayrı bir ÇED çalışması gerçekleştirdik.

Rusya ve Türkiye’ye ilişkin ulusal ÇED belgelerine aşağıdaki Belge Kitaplığı’ndan ulaşabilir:

 • Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı için hazırlanan ÇED çalışması — Rusya Bölümü;

 • Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı için hazırlanan ÇED çalışması — Türkiye Bölümü (MEB);

 • TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı için hazırlanan ÇED çalışması — Türkiye (MEB’den kara kesimine kadar olan kısım).

Tamamlayıcı Çalışmalar

TürkAkım Projesi’ni Rusya ve Türkiye’de geçerli izin gerekliliklerine uygun olarak ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik (2012) Performans Standartları ile Ekvator Prensipleri III’ü de kapsayan uluslararası finans standartları doğrultusunda geliştirdik. Çevresel ve sosyal değerlendirmelere ilişkin uluslararası finans standartları, Rusya ve Türkiye’de geçerli ulusal yasal düzenlemeler ile kıyaslandığında bazı farklılıklar içermektedir.

Bu farklılıklar sebebiyle ulusal ÇED süreçlerini tamamlayıcı nitelikte bir dizi çalışma ve değerlendirme yürütüldü. Bu çalışmalar bir araya getirilerek Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’na ilişkin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme belgeleri oluşturuldu. Söz konusu çalışmalar projenin Rusya’daki kara kesiminden Türkiye-Bulgaristan MEB sınırına kadar olan bölümünü kapsamaktadır. Güzergâhın bu noktadan Türkiye’deki kara kesimine uzanan kalan kısmı için ise belli konu başlıklarına ayrılmış bir dizi tamamlayıcı çalışma yapılmıştır. ÇSED çalışmaları ile konu özelinde yürütülen çalışmalara aşağıdaki Belge Kitaplığı’ndan ulaşılabilir:

 • Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı için yapılan ÇSED çalışması — Rusya Bölümü (kara ve deniz kesimi);

 • Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı için yapılan ÇSED çalışması — Türkiye Bölümü (deniz kesimi);

 • TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı için yapılan Tamamlayıcı Trafik Çalışması — Türkiye (kara kesimi);

 • TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı için yapılan Tamamlayıcı Balıkçılık Çalışması — Türkiye (deniz kesimi).

Ayrıca, ÇED çalışmalarının münferit bölümleri ve ekleri indirilebilir. Bu belgelere aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili herhangi bir yorumunuz, endişeniz veya geri bildiriminiz varsa, Geri Bildirim Formu’nu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.