EngРусTürk

Belgeler

Tümü
Paydaş katılımı
Çevresel ve sosyal yöneti̇m
Çevresel ve sosyal etki̇ değerlendi̇rmeleri̇
Bilgi Materyalleri

TürkAkım belge kitaplığı, projemize ilişkin çalışmalara, bilgi materyallerine ve kurumsal politikalara erişim sunar.

Bu sayfanın üst bölümünde bulunan sekmeleri kullanarak aşağıdaki üç başlık altında toplanan belgeleri inceleyebilirsiniz:

 • Paydaş Katılımı: Bu bölümde paydaş katılımı planları ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde kullanılan çeşitli bilgi materyalleri yer alır.
 • Çevresel ve Sosyal Yönetim: TürkAkım bünyesinde davranış kuralları ve performansa ilişkin katı kurumsal politikalar uygulanmaktadır. Paydaşlarımızın bu politikalara erişebilmesi bizim için önemlidir.
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri (ÇSED): İnşaat çalışmalarına başlamadan önce çok sayıda çevresel ve sosyal çalışma gerçekleştirdik. TürkAkım Projesi’nin Rusya kara kesimi, Türkiye kara kesimi ve açık deniz kesimi için inşaat ve işletim aşamalarına ilişkin olarak yapılmış tüm ÇSED çalışmalarına buradan erişilebilmektedir.

Ayrıca, ÇED çalışmalarının münferit bölümleri ve ekleri indirilebilir. Bu belgelere aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili herhangi bir yorumunuz, endişeniz veya geri bildiriminiz varsa, Geri Bildirim Formu’nu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Hem inşaat hem de işletim aşamalarındaki katılım süreçlerini desteklemek amacı ile yayınladığımız temel bilgi belgelerine Belge Kitaplığı’ndan ulaşılabilir:

 • TürkAkım Kıyıköy’de Broşürü
 • TürkAkım Kitapçığı
 • Türkiye Çevresel Sosyal Değerlendirme 2018
 • TürkAkım Temel Bilgiler Bilgi Notu

Projenin inşaat aşamasında olduğu gibi işletim sürecinde de paydaşlarla karşılıklı şeffaflık ve saygı temelinde diyalog yürütülmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Hem Rusya hem de Türkiye’de projenin değerlendirme ve inşaat aşamaları boyunca, ulusal ve yerel yetkili makam ve merciler, topluluklar, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve diğer paydaşlarla çeşitli şekillerde iletişim ve diyalog kurulmuştur. Önümüzdeki dönemi kapsayan paydaş katılımı planları ve önceki dönemlerdeki faaliyetlerin kayıtları, her ülke için düzenli aralıklarla güncellenen Paydaş Katılımı Planları’nda ortaya koyulmuştur.

Paydaş geri bildirimi, yasal Çevresel Etki Değerlendirmeleri’nin (ÇED), tamamlayıcı Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri’nin (ÇSED) ve diğer tamamlayıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında, projenin çevresel ve sosyal etkilerini önlemek, bertaraf etmek veya asgariye indirmek için gerekli önlemlerin belirlenmesini kolaylaştırmıştır. Paydaş katılımı süreçleri, ulusal mevzuata ve uluslararası yönergelere uygun şekilde yönetilmiştir.

Çevresel ve sosyal değerlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, paydaşlarımızın inşaat faaliyetleri konusunda sürekli olarak bilgi edinebilmelerini ve inşaat aşaması boyunca projeyle ilgili tüm konularda Geri Bildirim ve Şikâyet Prosedürü vasıtasıyla geri bildirimde bulunabilmelerini sağlamaya devam ettik. Bu prosedür, Sosyal ve Çevresel Planlar’da ve her iki ülkede yerel halka dağıtılan Geri Bildirim ve Şikâyet Prosedürü Broşürü’nde özetlenen resmi bir mekanizmadır. Geri Bildirim ve Şikâyet Prosedürü Broşürü’ne, internet sitemizdeki Bize Ulaşın sayfasından da ulaşılabilir.

Projenin işletim aşamasında, hem Rusya hem de Türkiye’de paydaş katılımı kapsamındaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Projeye ilişkin yorum, kaygı veya şikâyetlerin resmi olarak takip edilmesi ve yönetilmesi için Geri Bildirim ve Şikâyet Prosedürü de uygulanmaya devam edecektir.

Hem inşaat hem de işletim aşamalarındaki katılım süreçlerini desteklemek amacı ile yayınladığımız temel bilgi belgelerine Belge Kitaplığı’ndan ulaşılabilir:

 • TürkAkım Kıyıköy’de Broşürü
 • TürkAkım Kitapçığı
 • Türkiye Çevresel Sosyal Değerlendirme 2018
 • TürkAkım Temel Bilgiler Bilgi Notu

Bunun dışında, işletim faaliyetleriyle ilgili yerel paydaş katılımı faaliyetlerini desteklemek amacıyla işletim aşamasının çeşitli yönlerini anlatan Türkçe bir dizi bilgi notu da hazırlanmıştır.

Paydaşların geri bildirimi, proje sahalarına yakın yerlerde yerel halka olumlu katkıda bulunma fırsatlarının belirlenmesine de yardımcı olmuştur. Geri bildirim süreci, projenin işletim aşamasında da devam edecektir. Hem Rusya hem de Türkiye için toplumsal yatırımlara olan yaklaşımımızı özetleyen ve proje yetkilileriyle bu konuda nasıl temasa geçilebileceği konusunda ayrıntılı bilgi veren bir broşür de hazırlanmıştır. Bu broşüre, Belge Kitaplığı’ndan ulaşılabilir.

Paydaş katılımı faaliyetlerimiz konusunda daha fazla bilgi edinmek için, lütfen Rusya ve Türkiye için hazırlanan Paydaş Katılımı Planları’nı inceleyiniz. Yorum, soru, kaygı veya şikâyetlerinizi iletmek için Bize Ulaşın sayfamızdan yararlanabilirsiniz.

Geri Bildirim

Paydaşlarımız üç proje dilinden herhangi birinde (İngilizce, Rusça veya Türkçe) her zaman geri bildirimde bulunabilir. Alınan geri bildirimler, South Stream Transport B.V. için son derece değerlidir.

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili olası tüm yorum, kaygı ve geri bildirimleriniz için Geri Bildirim Formu’nu kullanabilirsiniz.

PDF, 21 MB

Çevresel ve sosyal konuların yönetimini, iki kapsayıcı politika ve Şirket Davranış Kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Projenin inşaat aşamasında uygulanmak üzere geliştirdiğimiz politikaları, 1 Ocak 2020’de başlayan işletim aşamasını da kapsayacak şekilde güncelledik. Söz konusu politikalara ve Davranış Kuralları’na aşağıdaki Belge Kitaplığı’ndan ulaşabilirsiniz:

 • Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) Politikası

 • Sosyal ve Paydaş Katılımı Politikası

 • Davranış Kuralları

Şirket politikalarının uygulanmasını ve uluslararası finans standartları çerçevesinde düzenlenen çeşitli çevresel ve sosyal değerlendirmelerin gerektirdiği eylemleri desteklemek amacıyla, Şirket Yönetim Sistemimiz kapsamında bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi de geliştirdik.

İnşaat ve işletim aşamaları süresince uygulanan yönetim sistemimiz, şunlar da dâhil olmak üzere ilgili uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir:

 • Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimine ilişkin IFC PS1,

 • Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin ISO 14001 Standardı;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine ilişkin OHSAS 18001/ISO 45001 Standardı.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’nin temel unsurları, yönetim planları, acil durum müdahale planları, paydaş katılımı planları, şikâyet mekanizmaları, prosedürler, izleme programları, denetim programı ve diğer belgeler ile desteklenen yönetim sistemi kılavuzunu içermektedir.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve sürdürülmesi sorumluluğu şirketin tüm fonksiyonel alt birimleri, yüklenicileri ve tedarikçileri tarafından paylaşılmaktadır. Ayrıca, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’nin istenen sonuçlara ulaştığını teyit etmek ve projeye danışmanlık vermek üzere çevresel ve sosyal yönetim konularında yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan güçlü bir ekip oluşturulmuştur.

Projenin inşaat aşamasında, şirketin çevresel ve sosyal yönetim konularına genel yaklaşımını açıklayan çerçeve bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bu belge, inşaat yüklenicisi tarafından uyulması gereken çevresel ve sosyal gereklilikleri belirleyen bir dizi çevresel ve sosyal inşaat yönetimi planıyla desteklenmiştir.

İnşaatın tamamlanmasının ardından ilgili belgeler, TürkAkım işletim ekibine ve Şirket Şubelerine çevresel ve sosyal yönetim konularında yardımcı olması amacıyla, projenin işletim aşaması göz önünde bulundurularak tümüyle revize edilmiştir.

PDF, 85 KB

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nı hayata geçirirken olası çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmemizi sağlayacak ve bu etkilerin önlenmesi, bertaraf edilmesi veya asgariye indirilmesi için gerekli önlemleri geliştirmemize rehberlik edecek çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaların sonuçları, bir dizi yasal ve tamamlayıcı değerlendirme belgesinde bir araya getirildi:

 • Hem Rusya hem de Türkiye’de, ilgili ulusal yasal gereklilikleri yerine getiren Çevresel Etki Değerlendirmeleri (ÇED)

 • Uluslararası finans kuruluşlarının öngördüğü gereklilikleri yerine getirmek amacıyla Rusya’daki kara ve deniz kesimleri ile Türkiye’de deniz kesimine ilişkin olarak hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri (ÇSED)

 • Aynı şekilde, uluslararası finans kuruluşlarının öngördüğü gereklilikleri yerine getirmek amacıyla Türkiye’deki kara kesimine yönelik olarak gerçekleştirilen tamamlayıcı çalışmalar

Yasal ve tamamlayıcı değerlendirme belgeleri hakkında daha fazla bilgiye ilgili linklerden ulaşılabilir. Söz konusu çalışmalara Belge Kitaplığı’nın ilgili sayfalarında yer verilmiştir.

Ayrıca, proje şirketinin genel çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik politikalarına, Rusya ve Türkiye’de genel kamuoyu için hazırladığımız bilgi materyallerine de başvurulabilir. Bu belgelere internet sitemizdeki Çevresel ve Sosyal Yönetim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal çalışmalar kapsamında projeye dahil olan her iki ülkede çeşitli paydaşlarla diyalog kurulup sürece katılımları sağlanmıştır. Paydaş katılımı konusundaki yaklaşımımız internet sitemizin Paydaş Katılımı sayfasında açıklanmıştır.

Yasal Değerlendirmeler

Boru hattının Rusya ve Türkiye’deki kısımlarını, projenin kara ve deniz kesimlerinin çevresel ve sosyal açılardan değerlendirilmesini öngören ilgili ulusal yasal düzenlemeler ve izin koşullarına uygun olarak hayata geçirdik.

Daha önce uygulanması planlanan Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı için Rusya’da 2014 yılında ÇED raporu onayı almıştık. Söz konusu ÇED çalışması, boru hattının, Karadeniz kıyısında yer alan Anapa yakınlarından başlayarak Rusya’nın Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırlarına uzanan kara ve deniz kesimlerini kapsamaktadır.

Türkiye’de ise yine Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı için 2014 yılında ÇED raporu onayı almıştık. Bu ÇED çalışması, Rusya’nın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden başlayarak Türkiye ve Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgeleri (MEB) arasındaki sınıra dek uzanan kesimi kapsamaktadır. TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nı tasarlarken Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı için gerçekleştirdiğimiz etüt ve değerlendirmelerden elde edilen bulgulardan yararlandık. Türkiye ve Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar olan güzergâh TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nda da değişmediğinden, Türkiye’deki yetkili makamlarca bu kesim için yeni bir ÇED çalışmasına ihtiyaç olmadığı bildirildi.

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında Türkiye ve Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırından Türkiye kıyı şeridine uzanan kesim için ise 2017 yılı Ekim ayında onaylanan ayrı bir ÇED çalışması gerçekleştirdik.

Rusya ve Türkiye’ye ilişkin ulusal ÇED belgelerine aşağıdaki Belge Kitaplığı’ndan ulaşabilir:

 • Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı için hazırlanan ÇED çalışması — Rusya Bölümü;

 • Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı için hazırlanan ÇED çalışması — Türkiye Bölümü (MEB);

 • TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı için hazırlanan ÇED çalışması — Türkiye (MEB’den kara kesimine kadar olan kısım).

Tamamlayıcı Çalışmalar

TürkAkım Projesi’ni Rusya ve Türkiye’de geçerli izin gerekliliklerine uygun olarak ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik (2012) Performans Standartları ile Ekvator Prensipleri III’ü de kapsayan uluslararası finans standartları doğrultusunda geliştirdik. Çevresel ve sosyal değerlendirmelere ilişkin uluslararası finans standartları, Rusya ve Türkiye’de geçerli ulusal yasal düzenlemeler ile kıyaslandığında bazı farklılıklar içermektedir.

Bu farklılıklar sebebiyle ulusal ÇED süreçlerini tamamlayıcı nitelikte bir dizi çalışma ve değerlendirme yürütüldü. Bu çalışmalar bir araya getirilerek Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’na ilişkin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme belgeleri oluşturuldu. Söz konusu çalışmalar projenin Rusya’daki kara kesiminden Türkiye-Bulgaristan MEB sınırına kadar olan bölümünü kapsamaktadır. Güzergâhın bu noktadan Türkiye’deki kara kesimine uzanan kalan kısmı için ise belli konu başlıklarına ayrılmış bir dizi tamamlayıcı çalışma yapılmıştır. ÇSED çalışmaları ile konu özelinde yürütülen çalışmalara aşağıdaki Belge Kitaplığı’ndan ulaşılabilir:

 • Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı için yapılan ÇSED çalışması — Rusya Bölümü (kara ve deniz kesimi);

 • Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı için yapılan ÇSED çalışması — Türkiye Bölümü (deniz kesimi);

 • TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı için yapılan Tamamlayıcı Trafik Çalışması — Türkiye (kara kesimi);

 • TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı için yapılan Tamamlayıcı Balıkçılık Çalışması — Türkiye (deniz kesimi).

Ayrıca, ÇED çalışmalarının münferit bölümleri ve ekleri indirilebilir. Bu belgelere aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili herhangi bir yorumunuz, endişeniz veya geri bildiriminiz varsa, Geri Bildirim Formu’nu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.