EngРусTürk

TürkAkım Kara Çıkışı Tesisleri

TürkAkım Projesi, Anapa Kara Çıkışı Tesisi, iki paralel açık deniz boru hattı ve Kıyıköy Alım Terminali’nden oluşuyor.

930 kilometre

doğalgaz boru hatlarının uzunluğu

TürkAkım, South Stream Transport B.V. tarafından tasarlandı ve inşa edildi. Boru hattının işletimi de şirket tarafından yürütülüyor.

Kara Çıkışı Tesisleri, boru hattının açık deniz kesimini karadaki doğalgaz şebekesine bağlıyor. Türkiye’deki tesise Alım Terminali adı veriliyor. Bu tesiste ofis ve kontrol binaları, atölyeler ve depolar da yer alıyor.

Kıyıköy Alım Terminali

Anapa Landfall Facility

TürkAkım Alım Terminali, doğalgazı karadaki iki boru hattına aktarıyor. BOTAŞ’ın inşa ettiği Kara Hattı 1, Türkiye’nin doğalgaz şebekesine bağlanıyor.

Kara Hattı 2 ise Gazprom ve BOTAŞ ortak girişimi olan TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. tarafından inşa edildi. Bu hat, Türkiye-Bulgaristan sınırına ulaşarak Bulgaristan’ın doğalgaz şebekesine bağlanıyor.

Russkaya Kompresör İstasyonu

Rusya’da doğalgaz ilk olarak Russkaya Kompresör İstasyonu’na giriyor. Doğalgaz boru hatlarına aktarılmadan önce, belirlenmiş akış oranı, kalite, sistem basıncı ve sıcaklığa uygunluğunu teyit etmek amacıyla ölçümler gerçekleştiriliyor. Teknik olarak TürkAkım Projesi’nin bir bileşeni olmamakla birlikte, Russkaya Kompresör İstasyonu sistemin hayati bir parçası.

Anapa Kara Çıkışı Tesisi

Rusya’daki Kara Çıkışı Tesisi, Karadeniz kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında yer alıyor. Tesis, yaklaşık 7,5 hektarlık bir alanı kaplıyor. Tesiste, Russkaya Kompresör İstasyonu’ndan gelen doğalgazın basıncı, sıcaklığı, hacmi ve bileşimi kontrol ediliyor. Doğalgaz buradan, Türkiye’ye giden iki açık deniz doğalgaz boru hattına aktarılıyor.

TürkAkım’ın Anapa yakınlarındaki Kara Çıkışı Tesisi’nin inşaatına 2014 yılında başlandı. İnşaat aşamasında projede, 5.600’den fazla çalışan, 1.200 adet makine ve teçhizat ile onlarca alt yüklenici görev aldı.

 • Emniyet Vanaları

  Her iki kara çıkışı tesisinde de çok sayıda emniyet vanası bulunuyor. Bu vanaların çoğu, doğalgazın boru hatlarına girişini ya da çıkışını anında durdurabilen kapama vanaları. Tüm vanalar, TürkAkım için özel olarak tasarlandı ve üretildi.

 • Isıtıcılar

  Boru hattı içinde uzun bir mesafe boyunca ilerleyen doğalgazın ısısı da basınçla birlikte azaldığından, kara hatlarına aktarılmadan önce gerekli sıcaklığa ulaşması için tekrar ısıtılması gerekir.

 • Ölçme ve izleme ekipmanları

  Doğalgaz kalite kontrolünden geçirildikten sonra ölçme sistemleri ile resmi akış ölçümleri yapılır.

 • Tahliye bacaları

  Yüksek Basınca Karşı Koruma Sistemi (HIPPS), acil bir durumda terminalin düşük basınçlı alanında yüksek basınç oluşmasını engelleyerek bu alanı korur.

 • HIPPS

  İşletim aşamasında herhangi bir arıza görülmesi halinde, Alım Terminali’nin farklı kısımlarının birbiriyle bağlantısı kesilebilir. Boru hattı sistemi içindeki doğalgaz, mevcut iki tahliye bacasından tahliye edilir. Her yıl yapılan rutin bakım çalışmaları kapsamında da doğalgaz tahliyesi gerçekleştirilir.

Kontrol Merkezleri

TürkAkım boru hattı sisteminin işletimi Türkiye ve Rusya’dan gerçekleştiriliyor.

Kontrol sistemi ağı, her iki kara tesisinde bulunan sensörlere ve vana kontrol ünitelerine kablo ve uydu aracılığıyla bağlı. Bu sayede işletim görevlileri, doğalgaz akışını uzaktan takip edebiliyor; gerektiğinde tek bir düğmeye basarak vanaları kapatabiliyor.

TürkAkım’ın nitelikli uzmanlardan oluşan işletme ekibi, yılın 365 günü ve günün 24 saati boru hattı sistemini izliyor.

Ekoloji

Kıyıköy Alım Terminali, saatte 6,5 milyon metreküp doğalgaz işleme kapasitesine sahip. Terminale gelen doğalgaz, yabancı maddelerden arındırılmak üzere temizlendikten sonra kalite, akış hızı, basınç ve sıcaklık ölçümleri yapılıyor.

Güvenilirlik

Her iki tesiste boru hatları için izolasyon ve acil durum kapama vanaları ile basınç ve sıcaklık değerlerinin izlenmesini sağlayan sensörler mevcut.

Güvenlik

Yangın ve gaz alarm sistemi; hidrokarbon gazı, alev ve duman oluşumunu ve her türlü sıcaklık değişikliğini algılayabilen sensörlerden oluşuyor.


Boru hatları birkaç yılda bir içten ve dıştan kontrol ediliyor.

Boru hatları, aşınma, mekanik kusur veya kaymaların tespit edilmesi amacıyla, Akıllı Boru Hattı İnceleme Cihazları (PIG’ler) ile birkaç yılda bir içeriden denetleniyor. Rusya ve Türkiye kara tesislerinde söz konusu PIG’lerin boru hattı içine gönderilmesi ve yakalanması için kullanılan PIG fırlatıcıları ve PIG kapanları bulunuyor. Rusya’daki PIG istasyonlarından gönderilen bu akıllı PIG’ler, doğalgaz akışıyla beraber boru hattının içinden geçerek Türkiye’deki PIG kapanlarına ulaşıyor.

Boru hattının dışarıdan kontrolleri, uzaktan kumandalı sualtı cihazları (ROV) kullanan etüt gemileri ile gerçekleştiriliyor.

50 yıl

boru hattının asgari işletim ömrü

Boru hattının tasarım ve inşaat aşamalarında güvenliğe ve kaliteye gösterdiğimiz özen sayesinde, TürkAkım’ın 50 yıllık işletim ömrü boyunca herhangi bir onarıma ihtiyaç duyması beklenmiyor.