EngРусTürk

TürkAkım kıyı geçişi çalışmaları başladı

23 Temmuz 2018

TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nın Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi çalışmaları 22 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Kıyı geçişi çalışmaları kapsamında deniz tabanı, kıyıdan itibaren deniz açıklarına doğru yaklaşık 2,4 kilometre boyunca kazılacak. Dalga hareketlerinden ve balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi için borular kazılan güzergaha yerleştirilecek. Söz konusu çalışmanın 4 ila 8 hafta sürmesi planlanıyor.

Boru hattının geçişi için en uygun güzergahın belirlenmesi ve inşaat faaliyetlerinden kaynaklanabilecek etkilerin saptanması için bağımsız uzmanlarca Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) hazırlandı. Raporda, kıyı geçişi çalışmalarının bölgedeki balıkçılık faaliyetleri üzerindeki etkisinin düşük, geçici ve belli bir alanla sınırlı olması öngörülüyor. Söz konusu ÇED raporu, Kıyıköy balıkçılık kooperatifi ve diğer sivil toplum temsilcileri de dahil olmak üzere Türkiye’deki çeşitli paydaşlarla yürütülen kapsamlı istişare süreci sonucunda tamamlandı. Rapor, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılının Eylül ayında onaylandı.

TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar konuya ilişkin açıklamasında «Proje takvimimizde doğalgaz akışının 2019 sonunda başlaması öngörülüyor. Çalışmalarımızın bu takvime uygun şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Kıyı geçişi çalışmalarımız süresince de bölge sakinlerinin yaşayabileceği rahatsızlığı asgariye indirmeye gayret edeceğiz.» dedi.

TürkAkım proje şirketi, çalışmaları kapsamında Kıyıköy beldesinde olası etkilerin bertaraf edilmesi hedefini güdüyor. Bu kapsamda kıyı geçişi çalışmaları esnasında balıkçıların yaşayabileceği gelir kaybının giderilmesi için gönüllü olarak bir telafi planı uygulanıyor. Bu plan, Kıyıköy halkının refahının geliştirilmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi amacıyla alınan diğer tedbirlerle beraber, TürkAkım’ın kurumsal sorumluluk ve iyi komşuluk politikasını oluşturuyor.

Diğer yandan, dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, 26 Haziran’da yeniden başladığı ikinci hattın yapımı çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında devam eden kara çıkışı tesisinin inşasında son aşamaya gelindi. Tesisin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Editörler için notlar

TürkAkım, Karadeniz altında inşa edilerek Rusya’dan doğrudan Türkiye’ye ve devamında Türkiye’nin komşu ülkelerle olan sınırlarına uzanacak bir doğalgaz boru hattı projesidir. Boru hattı sistemini oluşturacak hatlardan ilkinin Türkiye’ye, ikincinin ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz tedarik etmesi öngörülmektedir. Her bir boru hattı yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahiptir. Boru hattı sisteminin açık deniz kesiminin inşası South Stream Transport şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Basın Bürosu

media@turkstream.info
+31 20 262 45 45