EngРусTürk

TürkAkım Boru Hattı Deniz Kesimine İlişkin ÇED, Türk Makamlarınca Yayınlandı

21 Haziran 2017

Amsterdam, 21 Haziran 2017

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattının deniz kesimine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu 21 Haziran 2017 tarihinde (bugün) yayınladı.

ÇED raporu, TürkAkım projesinin sahibi olan South Stream Transport B.V. adına ELC Group Inc. tarafından hazırlandı.

ÇED sürecine hazırlık olarak, proje etkinliklerinin olası çevresel ve toplumsal etkilerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi için saha araştırmaları gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler kapsamında, kamudan uzmanlar, bölge halkının temsilcileri ve balıkçılık örgütleri başta olmak üzere Türkiye’den çeşitli paydaşların görüşüne başvuruldu.

Raporda TürkAkım projesinin deniz kesiminin olası çevresel ve toplumsal etkilerine dair bilgilerin yanı sıra, olası olumsuz etkilerin giderilmesine ve olumlu etkilerin güçlendirilmesine yönelik öneriler yer alıyor.

ÇED raporunun değerlendirilmesi için, Türkiye devletince ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla İnceleme Değerlendirme Komisyonu kuruldu. Komisyonun görüşlerinin alınmasının ardından South Stream Transport şirketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına nihai raporunu sunacak.

TürkAkım Deniz Boru Hattı projesinin sahibi South Stream Transport BV tarafından konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

ÇED sürecini, projemizin olası etkilerine ilişkin şeffaf bir istişare sürecinin yürütülebilmesi için fırsat olarak görüyoruz. ÇED raporunda, çevresel etkilerin asgariye indirilmesi için uygun ve etkili etki azaltma önlemlerine yer veriliyor. Yeniden ağaçlandırma konusu gibi alınacak bazı önlemlerin koşulları, bağımsız uzmanlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti devletiyle eşgüdüm içinde belirlenecek. Şirket olarak taahhüdümüz, TürkAkım boru hattını sektördeki iyi uluslararası uygulamalara ve Türk mevzuatına uygun şekilde geliştirilmesidir.

Editörler için notlar

TürkAkım, Karadeniz altında inşa edilerek Rusya’dan doğrudan Türkiye’ye ve devamında Türkiye’nin komşu ülkelerle olan sınırlarına uzanacak bir doğalgaz boru hattı projesidir. Boru hattı sistemini oluşturacak hatlardan ilkinin Türkiye’ye, ikincinin ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz tedarik etmesi öngörülmektedir. Her bir boru hattı yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahiptir. Boru hattı sisteminin açık deniz kesiminin inşası South Stream Transport şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Basın Bürosu

media@turkstream.info
+31 20 262 45 45