EngРусTürk

Türkiye mevzuatına göre ÇED

Açık deniz boru hattının yaklaşık 700 kilometrelik kısmı Karadeniz’de Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Türkiye sularında yer alıyor. Boru hattının bu kesimini Türkiye’de geçerli çevre standartları ve mevzuatına uygun olarak geliştirebilmek için Çevresel Etki Değerlendirmesi gerçekleştirdik.

Türkiye’deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) aşamasında, TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nın geliştirilmesi sürecinde projenin yerel çevre ve halk üzerindeki olası etkisini asgari düzeye indirmek için çevresel koşulları, bölge halkının refahını ve boru hattı güvenliğini dikkate aldık.

Projenin Türkiye kesimi, Türkiye’deki çevre mevzuatına ve izin prosedürlerine uygun olarak geliştirildi.

Mevcut Veriler

TürkAkım Boru Hattı’nın Türkiye kesimine ilişkin ÇED ve izinler süreci, iki bileşenden oluşuyor.

Rusya’dan Türkiye-Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgeler sınırına kadar olan kesim için Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Projesi çerçevesinde 2014 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ve onaylanmıştı. Güney Akım için gerçekleştirilen kapsamlı araştırma ve değerlendirmelerin sonuçları TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı’nın geliştirilmesinde de kullanıldı.

Türkiye ve Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırından Türkiye kıyısına kadar olan yaklaşık 275 kilometre uzunluğundaki kesime ilişkin olarak ayrı bir Çevresel Etki Değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’deki paydaşlarla bu değerlendirmeler kapsamında istişareler gerçekleştirildi. Açık deniz güzergahının yeni kesimiyle kara çıkışı için gerçekleştirilen ÇED için geniş kapsamlı bir istişare süreci yürütülerek Kıyıköy bölgesindeki paydaşların da projeye ilişkin görüşleri alındı.

Türkiye’deki Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili bütün belgeler Belgeler kısmında bulunabilir.

Rusya’da ÇED

TürkAkım Boru Hattı, Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayarak Rusya sularında yaklaşık 230 km ilerliyor.