EngРусTürk

EIA in accordance with Turkish Legislation

Açık deniz boru hattının yaklaşık 700 kilometrelik kısmı Karadeniz’de Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Türkiye sularında yer alıyor. Boru hattının bu kesimini Türkiye’de geçerli çevre standartları ve mevzuatına uygun olarak geliştirebilmek için Çevresel Etki Değerlendirmesi gerçekleştirdik.

Türkiye’deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) aşamasında, TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nın geliştirilmesi sürecinde projenin yerel çevre ve halk üzerindeki olası etkisini asgari düzeye indirmek için çevresel koşulları, bölge halkının refahını ve boru hattı güvenliğini dikkate aldık.