EngРусTürk

Rusya mevzuatına göre ÇED

TürkAkım Boru Hattı, Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayıp Karadeniz’in altından Rusya sularında 230 km boyunca ilerleyerek Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne ulaşıyor.

Boru hatları, doğalgazın kaynağından kullanılacağı piyasaya aktarımı için güvenli, pratik ve etkili bir taşıma yöntemidir. TürkAkım, yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesiyle Türkiye ve bölge ülkeleri için güvenilir enerji arzı sağlamaktadır.

Boru hattının Rusya kısmı, gerek kara gerekse açık deniz bölümlerinin çevresel ve toplumsal etkilerinin değerlendirmesi için Rusya izin mevzuatına uygun olarak geliştirildi.

Mevcut Veriler

TürkAkım Projesi, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi için geçmişte yürütülen kapsamlı incelemeler ve çevresel etki değerlendirmesinden elde edilen verilerden de yararlanıyor. Rusya kara çıkışı yakınındaki Anapa kenti sakinleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla da bu toplumsal değerlendirmeler kapsamında görüşmeler yararlandı.

Kapsamlı tasarım ve değerlendirme süreciyle bölge sakinleri ve çevre üzerindeki olası etkileri asgariye indirmeye çalışan TürkAkım, projenin uygulanmasında da etkilerin telafisi konusunda gerekli önlemleri aldı.

Rusya’daki Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili bütün belgeler Belgeler kısmında bulunabilir.

Türkiye’de ÇED

Deniz boru hattının yaklaşık 700 km’lik kısmı Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde ve Türkiye sularında, kara tesisleri ise Trakya’da Kıyıköy beldesinde yer alıyor.

Sonraki bölüm

Türkiye’de ÇED

Deniz boru hattının yaklaşık 700 km’lik kısmı Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde